Mapa stránok

Mapa stránok vám ponúka komplexný prehľad všetkých kategórií, ktoro môžete nájsť na našej webovej stránke. Administratívne a podporné činnosti
Bezpečnostné a pátracie služby
Cestovanie, cestovné agentúry a kancelárie
Čistiace práce
Ostatné administratívne činnosti
Sprostredkovatelia zamestnania
Auto-moto
Auto-moto predajcovia, bazáre
Auto-moto služby, servisy, doplnky
Auto-moto výrobcovia a ostatné
Banky a poisťovníctvo
Banky, sporiteľne, záložne
Finančné sprostredkovanie a poradenstvo
Ostatné finančné činnosti
Poisťovne
Doprava a logistika
Logistické služby
Ostatná doprava
Ostatné činnosti v doprave
Pozemná doprava, sťahovanie
Skladovanie
Informačné a softvérové činnosti
Filmy, multimédiá, vysielanie
Ostatné informačné služby
Tlač kníh a periodík
Vývoj softvéru
Kultúrne, zábavné a rekreačné činnosti
Divadlo, kino, koncerty, verejné vystúpenia
Opera a činohra
Ostatné kultúrne činnosti
Športové a rekreačné činnosti
Nehnuteľnosti
Nákup, predaj, prenájom
Realitné agentúty
Správa bytov, ostatné
Obchod
Maloobchod
Obchodné domy
Počítačové a komunikačné zariadenia, elektro
Potraviny, nápoje a tabakové výrobky
Výrobky pre domácnosť
Odborné a technické činnosti
Architekti a stavebno-inžinierske činnosti
fotografické činnosti
Ostatné odborné činnosti
Právnici, advokáti, súdni znalci
prekladatelia
Účtovné, audit a daňové poradenstvo
veterinári
Ostatné činnosti
Ostatné činnosti
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybárstvo
Lesníctvo a ťažba dreva
Poľnohospodárske činnosti
Rastlinná a živočíšna výroba
Rybolov
Sex a erotika
Erotické pomôcky a hry
Erotické salóny
Erotické služby
Spracovateľský priemysel
Chemická výroba
Ostatná výroba
Spracovanie kože
Spracovanie odpadu
Strojárstvo, diely, priemyselný tovar
Výroba a spracovanie potravín a nápojov
Výroba elektroniky, elektrických zariadení
Výroba stavebných hmôt a prvkov
Výroba textilu, odevov a obuvi
Výroba z dreva
Stavebníctvo
Demolácie a príprava staveniska
Elektrické, inštalačné práce
Ostatné stavebné činnosti
Stavba na klúč
Výstavba, stavebné práce
Zatepľovanie
Ubytovanie, stravovanie a pohostinstvá
Catering a ostatné stravovacie služby
Chaty a chalupy
Hotely a penzióny
Ostatné ubytovanie
Stravovanie v reštauráciách, pri stánkoch
Vzdelávanie
Iné vzdelávacie činnosti
Kurzy
ostatné vzdelávanie
Školy, škôlky, školské zariadenia
Zásobovanie vodou a odpadmi
Odpadové vody
Zásobovanie vodou
Zdravotná a sociálna starostlivosť
Ambulantná a zubná lekárska starostlivosť
Ostatné činnosti súvisiace so zdravotnou starostl
Sociálne služby
Ústavnej zdravotnej starostlivosti

Výroba webových prezentácií a stránok

Priniesť vašu firmu na Internet je prvý krok k rozšíreniu vášho pôsobenia doma i v zahraničí. Nezatvorte si tieto dvere k novým zákazníkom nekvalitnou stránkou. Výroba webovej stránky pozostáva z viacerých previazaných častí. Patria sem návrh logickej štruktúry, grafický návrh, navigácia, vytvorenie štruktúry aj s jej grafickým vyjadrením a naplnenie obsahu. Samozrejmosťou spoločnosti Webira je kvalitný návrh, ktorý je výsledkom informačnej architektúry, dbáme na použiteľnosť webov a zabezpečíme aj internetový marketing. Pri výrobe webových stránok využívame náš overený redakčný systém, no vyrábame aj webové prezentácie s redakčným systémom na mieru.